Are you happy?


17EN: Hey, friends 6st of may finished – the day full with celebrations and when the nature is flourished.
Do you have a feeling in this time of the year you have more thoughts for life?
I don’t know what is going on in your life but i hope some good things happen around you.
16 BG: Здравейте, приятели:)
Мина и 6-ти май, денят изпълнен с празници и времето, в което природата се е събудила.
Имате ли чувството, че през този период от годината, мислите повече за живота си?
Не знам какво се случва в него, но се надявам да са все хубави неща.
14EN: I spent one afternoon with my cousin and I had inspiration after that. We talked for childish things – children’s movies, games, painting books, we made wreath of daisies. We talked about everything one young girl is interested in.
Suddenly, she asked me: “Which are the things that make me happy” and that was the reason to write a few rows below.
15BG: След един прекаран следобед с моята малка братовчедка, се вдъхнових да напиша няколко реда.
Говорехме си за обичайните детски неща – детски филми, игри, книжки за оцветяване, правихме венчета от маргаритки. Говорехме си за всичко, което интересува едно малко момиче.
Внезапно тя ме попита: „Кои са нещата, които ме правят щастлива“ и това беше причината да напиша и следващите няколко реда.
44
EN: Before several days I said to my boss that I want to quit from my job.
It was a little stressful situation but I knew that soon better days are coming
In this moment in my mind had a lot of questions but the main question was – Are you happy? This question is the most important in our life and is not accidental. One of my friends always question us when we have doubt for something, we are confused or have some troubles.
45 BG: Преди няколко дни казах на моя шеф, че искам да напусна работа. Беше стресираща ситуация за мен, тъй като осъзнавах риска, който поемам, но знаех че добрите дни тепърва предстоят. В този момент в главата ми изскачаха много въпроси, но основният беше – Щастлива ли си?
Този въпрос е най-важният в живота ни и за мен не е случаен. Една от моите приятелки винаги го задава, когато се двоумим за нещо, объркани сме или имаме някакъв проблем.
13
EN: It’s important to be happy.
My psychologist always is telling me: Hrisi, you are the most important person in your life. And if you aren’t happy change something to achieve it.
My cousin makes everything for her own happiness.
Make change If you feel that you aren’t in the right place, with the right person or have some other problems – always ask yourself that question. – “Are you happy? ” 12BG: Важно е да бъдем щастливи!
Моят психолог винаги ми казва: “Хриси, ти си най-важният човек в твоя живот! И ако не си щастлива, направи нещо, за да го промениш!“
Моята братовчедка прави всичко, за да бъде щастлива.
Направете промяна ако усещате че не сте на правилното място, не сте с правилния човек или имате други проблеми – винаги си задавайте този въпрос – “Щастлив ли си?”
11 10EN: Full happiness doesn’t exist, because if existed it would be an illusion. For begging try to be happy with yourself and after that everything should be ordered by unexpected ways. 9 BG: Пълно щастие не съществува, защото ако съществуваше, би било илюзия. Като за начало, бъдете щастливи за себе си и тогава всичко ще се нареди по неочакван за вас начин.

8

White-Rectangle13

 Shorts – BITSIANI 

T-shirt – PIESES 

Sneakers – NIKE AIR MAX 

4

лого2

3 comments

    1. Споделяйки преживяното от мен, искам да провокирам читателите си да се замислят за собствения си живот. Е, явно при теб се е получило.
      Благодаря ти ❤

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s