To hug a tree


EN: Hey, friends ❤
Before several days friend of mine saw me hugging a birch and he asked me: What are you doing? Why you are hugging this tree?
I was speechless because I think that everybody knows what does it mean to hug a tree.
These questions instigated me so I decided to write a few lines because it`s interesting topic.

New Image1

We are human beings, but so what? We are nothing compared to the nature.
Our planet is created from the same energy which is hidden inside of us. Nature is one of the most perfect things on the planet Earth.
We are living all together on the same planet and we should love each other. Like the way you love your sister, brother, dog or cat, mother or father, you should love and the mother nature.

The trees have a special energy. When I am hugging a tree I am feeling released and full with love.
Some cultures have special therapy with trees which is called dendrotherapy.
They take away the negative energy and give over all their positive.

Here you can see which sort of trees what kind of energy they give you

Birch – bring you calm and happiness.
Pine – give you energy and optimism
Oak – have a rush of energy, relax and calm down your spirit
Chestnut – give you much energy

But for me this is not important. The main idea is to give all your love and when you do it you will receive the same.

I dare you to hug one tree. Release your senses and mind for five minutes and give them all your love.

New Image3

BG: Хей, приятели 🙂

Преди няколко дни един приятел ме видя как прегръщам една бреза и ме попита: Какво правиш? Защо прегръщаш това дърво?
Бях изумена, защото мислех, че всички хора знаят както значи да прегърнеш дърво.
Тези въпроси ме провокираха и реших да напиша няколко реда, тъй като темата е интересна.

Ние сме хора, но какво от това. Ние сме нищо пред природата.
Нашата планета е създадена от същата енергия, която и ние притежаваме. Природата е едно от най-перфектните неща на планетата.
Ние живеем заедно и трябва да се обичаме взаимно. По начина, по който обичаме сестра си, брат си, кучето или котката си, майка си и баща си.

Дърветата имат специална енергия. Когато прегръщам едно дърво се чувствам отпочинала и пълна с любов.
Някои култури дори имат специални терапии – наричани дендротерапия.

Тук може да видите кой вид дърво каква енергия ви дава.

Бреза – носи спокойствие и щастие
Бор – дава ти енергия и положителна емоция
Дъб – получаваш прилив на енергия, кара те да се отпуснеш и успокоиш духа си
Кестен – предава много жизненост

Но това за мен не важно. Основната идея е да даваш цялата си любов и когато го направиш ще получиш същото.

Предизвиквам ви да прегърнете дърво.
Отпуснете съзнанието и сетивата си за пет минути и им дайте любовта си.

лого2

6 comments

  1. Радвам се, че ти е харесало :*
   Разбрах, че малко хора са запознати с тази тема и реших да споделя опита си ❤

   Like

  1. Абсолютно си права!
   Свикнали сме да приемаме природата за даденост, а това е наистина грешната посока.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s