About me

About me


„I Have a Dream…”OLYMPUS DIGITAL CAMERA

BG: Не само Мартин Лутър Кинг е имал мечта, аз също имам. Тя може да е малка и не толкова идеологически възвишена като неговата, но е също толкова красива.
Мечтая си за красота, която винаги да съпътства ежедневието ми. Красота, която вдъхновява и ме кара да мечтая.
Моята мечта е да творя красота посредством създаването на нови и различни стайлинги. Всяка моя комбинация от дрехи, обувки и аксесоари носи послание. В нея са вложени много въображение и емоции. И не искам да повярвам, че толкова много позитивна енергия може да бъде похабена.
Искам да стана стилист и да творя нови и нови красоти. Искам да организирам модните фотосесии за списания, да подбирам дрехите, обувките, аксесоарите, да изграждам концепциите за снимките. Знам, че мога да го направя и то доста добре, защото не спирам да мечтая.

С любов: Христиана Петкова/

„I Have a Dream…”

EN: Martin Luther King wasn`t the only one who had a dream, I also have. It might be small and not as ideologically exalted as his, but it is still as beautiful as his.
I dream of beauty that is always part of my life. Beauty that inspires me and makes me dream.
My dream is to create beauty by making new and different outfits. Each combination of clothes, shoes and accessories I make, carries a message. I put a lot of imagination and emotions in it. And I refuse to believe that so much positive energy can be wasted.
I want to become stylist and to create more new beautiful things for you. I want to organize fashion photoshoots for magazines and to select clothes, shoes, accessories for them. I know that I can do it pretty well, because I don`t stop dreaming.

Love: Hristiana Petkova

To be able to, or not…


BG: ДА МОЖЕШ ИЛИ ДА НЕ МОЖЕШ…
Аз избрах да мога! Защото вярвам в себе си и в това, което мога.А именно – да създавам красота и радост за окото.

Вярвам, че имам какво да покажа и кого да вдъхновя – вас – хората, които се надявам всеки ден с нетърпение да очакват поредната доза неповторимост и дързост в облеклото, представена от мен.

Когато човек се стреми към съвършенството, той самият се усъвършенства, защото е избрал да може! Да може да твори, да може да иска, да може да създава красота. Красота, която те изпълва с желание да покориш света и да кажеш „Аз успях – аз се справих с всичко, защото мога, мога да избирам красивото”. Щом сме заобиколени от красота, и животът ни неминуемо ще стане по-хубав. А най-лесният начин да го постигнем е да започнем от облеклото.

С любов: Христиана Петкова

EN: To be able to, or not…

I chose to be! Because I believe in myself and in what I`m capable of. Namely, to create beauty and joy for the eye.

I believe that I have things to show and people to inspire – you, the individuals who, I hope that every day will be eager to see the next dose of uniqueness and daring in clothing, presented by me.

When someone strives for perfection, he or she makes himself/herself perfect, because he/she has chosen to be able to do this. To be able to establish, to be able to want, to be able to create beauty. Beauty that fulfills you with desire to conquer the world and to say “I did it – I managed to do everything, because I can, I can choose beauty”. As we are surrounded by beauty, our life will become more beautiful, too. And the easiest way to achieve that is to start with clothing.

Love: Hristiana Petkova